Kauko Haukka

Tällä sivulla kerrotaan HAUKAN SUVUSTA aina 1600-luvulta alkaen, siis lähes 400-vuotta. Nämä vuodet valaisevat selvästi suvun vaiheita henkilö henkilöltä. Lienee syytä mainita historian vaikutus, sillä se on ollut koko Suomelle ja erikoisesti karjalan alueella asuvien ihmisten kohdalla merkittävää ja vaikuttavaa. Onhan se merkinnyt esimerkiksi Haukan sukuun kuuluville asuinalueiden muutosta ja sodan vaikutusta elämään.


HISTORIAN HAVINAA

Alue on ollut Jääsken kihlakuntaa, joka muodostui 1323 Pähkinäsaaren rauhassa. Karjalan alue 1700- ja 1800- luvuilla sekä vielä 1900-luvulla on ollut sotien aikaa. Ruotsi ja Venäjä kävivät kaksi sotaa. ”Isoviha”, joka päättyi vuonna 1723 solmittuun Uudenkaupungin rauhaan johti Antrean pitäjän muodostumiseen. Raja, joka silloin solmittiin, halkaisi Jääsken pitäjän kahtia ja Venäjän puolelle jääneestä alueesta muodostui Antrean pitäjä. Pitäjään kuului rajankäynnin jälkeen 11 kylää Jääsken alueelta sekä osa entisen Kirvun pitäjän aluesta.   Uusi sota Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin 1741-43 ns. ”Pikkuviha”. Solmittu rauha muuttui Kymijokeen ja Jääsken pitäjä jäi Venäjän alueeksi. Venäjän alueelle jäänyttä osaa sanottiin ns. ”Vanhan Suomen alueeksi”. Kun tähän liitetään vielä 1809 solmittu rauha Ruotsin ja Venäjän välillä, joutui Suomi kokonaisuudessaan Venäjän vallan alaisuuteen, ns. autonomiseksi alueeksi. Se vaihe päättyi vuonna 1917 Suomen itsenäisyyteen. 1900-luvulla käydyt sodat merkitsivät koko Karjalan menetystä. Näillä kaikilla on ollut merkittävä vaikutus sukumme elämään.