HAUKAN SUKUSEURAN HISTORIA

Keväällä 1995 kokoontui noin kuusikymmentä Haukan sukuun kuuluvaa henkilöä Lahteen eräiden suvun jäsenten aloitteesta.
Kun tilaisuudessa käsiteltiin suvusta tehtyä selvitystä, päädyttiin monien mielipiteiden kautta yksimielisesti Haukan sukuseuran perustamiseen. Perustetun ja rekisteröidyn seuran tehtäväksi jäi edelleen tutkimusten jatkaminen, jota sitten on aktiivisesti tehty. Tähän liittyen otettiin yhteyttä Suomessa asuviin Haukka-nimisiin henkilöihin. Näin saatiin koottua yhteen tietoja suvusta.

Vuonna 1996 seura teki kaksipäiväisen 21 hengen tutustumismatkan paikoille, joissa monet ryhmäläisistä eivät olleet käyneet. Retki suuntautui Antreassa Hannilan, Rahikkalan sekä Paukkula-Paakkarilan alueille. Jääskessä katseltiin Kärinniemen ja Velkulan maisemia. Kotimatkalla poikettiin Antrean kirkonkylässä. Seuran toiminnan siivittämänä on puheenjohtaja Kauko Haukka jatkanut tutkimusta, jonka tulokset on päätetty julkistaa kirjana. Väinö Haukka on luonnostellut viirin. Hän on myös laatinut seuralle oman laulun, , jonka sanat ja nuotit löytyvät sukukirjan sivuilta. Haukan seuran tilaisuuksissa vuosina 1995, 1998, 2001, 2004 ja 2007 on esitelty ja selvitetty suvun juuria ja alkuperää. Samassa yhteydessä ovat voineet eri puolilla maata asuvat Haukka-nimeen liittyvät sukulaiset tutustua toisiinsa.


Perustamiskokouksessa valittiin seuraavat henkilöt sukuseuran hallitukseen:
Kauko Haukka (pj), Väinö Haukka, Markku Haukka (vpj), Maire Kivilahti, Sirkku Helskemaa, varalle Susanna Haukka, joka hoiti myös sihteerin/taloudenhoitajan tehtäviä.